Από 3/4/2014 ο παρών δικτυακός τόπος του Γραφείου Διασύνδεσης δεν τροφοδοτείται με νέο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο καθώς και όλες οι πληροφορίες έχουν μεταφερθεί στο νέο δικτυακό τόπο στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ): https://dasta.uom.gr/career

ADMISSION IS POSSIBLE (Ημέρες Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας 2013)

04/07/2013 10:00
05/07/2013 17:00
Τόπος: 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Περιγραφή: 

Πληροφορίες για φοιτητές - αποφοίτους

Πληροφορίες για επιχειρήσεις - φορείς

 

Στο πλαίσιο των Ημερών Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας 2013  θα διεξαχθούν οι παρακάτω παράλληλες εκδηλώσεις:
- “ Cine Career”: προβολή εταιρικών βίντεο και προβολή διαφόρων βίντεο συμβουλευτικής.
- Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων δύο ερευνών που διεξήχθησαν και οι οποίες αφορούν στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- “Μπορώ κι εγώ το ίδιο καλά”: Εκδήλωση για την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις επαγγελματικές ικανότητες των ΑΜΕΑ.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων.

Προθεσμία Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής: 
24/06/2013
Επισυναπτόμενα Αρχεία: