Από 3/4/2014 ο παρών δικτυακός τόπος του Γραφείου Διασύνδεσης δεν τροφοδοτείται με νέο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο καθώς και όλες οι πληροφορίες έχουν μεταφερθεί στο νέο δικτυακό τόπο στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ): https://dasta.uom.gr/career

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑ.ΜΑΚ.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση του δικτυακού τόπου του Γραφείου Διασύνδεσης. Απαντώντας ανώνυμα και παραθέτοντας με ειλικρίνεια τα σχόλιά σας, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις σας.

Επιλέξτε την πιο πρόσφατη ιδιότητά σας (σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας):
1. Άριστη2. Πολύ ικανοποιητική3. Ικανοποιητική4. Λίγο ικανοποιητική5. ΑνεπαρκήςΔΞ/ΔΑ
Χρησιμότητα περιεχομένου
Επάρκεια πληροφοριών
Αξιοπιστία περιεχομένου
Επικαιροποίηση περιεχομένου
Ευκολία στην πλοήγηση
Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες
Ευκολία Μηχανών Αναζήτησης
Ταχύτητα ιστοσελίδας (loading)
Χάρτης Ιστοσελίδας
Δομή πληροφοριών (πεδία-υποκατηγορίες)
Γλώσσα περιεχομένου
Αισθητικό αποτέλεσμα
1. Πάρα πολύ2. Πολύ3. Μέτρια4. Λίγο5. ΚαθόλουΔΞ/ΔΑ
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Αναζήτηση εργασίας στο εσωτερικό
Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό
Μεταπτυχιακά στο εσωτερικό
Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό
Υποτροφίες
Κόμβοι ΓΔ (Έδεσσα, Νάουσα) να συμπληρωθεί μόνο από φοιτητές και αποφοίτους των αντίστοιχων τμημάτων
Έρευνες
CounselEDU
Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας
ΝαιΌχιΔΞ/ΔΑ
Αναζήτηση Εργασίας
Θέματα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
Ενημέρωση για μεταπτυχιακές σπουδές
Ενημέρωση για υποτροφίες
CAPTCHA
Image CAPTCHA
Εισάγετε τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην εικόνα