Από 3/4/2014 ο παρών δικτυακός τόπος του Γραφείου Διασύνδεσης δεν τροφοδοτείται με νέο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο καθώς και όλες οι πληροφορίες έχουν μεταφερθεί στο νέο δικτυακό τόπο στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ): https://dasta.uom.gr/career

ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Γραφείου Διασύνδεσης

" CounselEDU "

Το Δίκτυο Ακαδημαϊκών Συμβούλων -  CounselEDU του Γραφείου Διασύνδεσης είναι μια υπηρεσία εθελοντικής συμβουλευτικής υποστήριξης, από μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του πανεπιστημίου μας σε φοιτητές και νέους αποφοίτους μας, που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή/και να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με επιμορφωτικούς κύκλους εξειδίκευσης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Οι συμβουλευτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται μέσω:

  • Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)
  • Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις Συμβούλου και ενδιαφερομένων

και στοχεύουν στην επιλογή των "κατάλληλων" προγραμμάτων ανάλογα με το ακαδημαϊκό προφίλ, τα ενδιαφέροντα και το γενικότερο πλάνο σταδιοδρομίας κάθε υποψηφίου.

Αν θέλετε να συμμετέχετε ως Σύμβουλος στο Δίκτυο παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.

Αν είστε φοιτητής ή απόφοιτος και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Δίκτυο επιλέξτε εδώ.

Οδηγίες χρήσης του Δικτύου

Κατάλογος Ακαδημαϊκών Συμβούλων

Αξιολόγηση

 

Επικοινωνία:

Γραφείο Διασύνδεσης, ημιόροφος γρ. 7, τηλ. 2310-891321 και 342,

E-mail: counselEDU@uom.gr